2016-02-16 НОВ ДОКЛАД НА EMCDDA: ИНТЕРНЕТ И ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ

В поредицата Insights на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите излезе нов доклад на тема: „Интернет и пазарите на наркотици“. В публикацията се акцентира върху това как функционират онлайн пазарите на наркотици, какви технологии използват, как те се свързват с традиционните пазари на наркотици, как те могат да бъдат мониторирани и контролирани и др.

„Insights 21: The Internet and drug markets“ можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.