2016-03-16 ОЦЕНКА НА НЕЗАКОННИТЕ НАРКОТИЦИ В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

В поредицата Insights на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите излезе доклад на тема: „Оценка на незаконните наркотици в отпадъчни води“. Публикацията представя нов подход за оценка на употребата на наркотиците сред населението, основан на засичане и количествено определяне на наркотични вещества и техни метаболитни продукти в обществените отпадъчни води. Предимствата на този подход са свързани с избягване на проблемите, съпътстващи проучванията, базирани на въпросници; по-добра идентификация на употребяваните наркотични вещества и възможност за получаване на резултати в почти реално време; определяне на тенденциите в моделите на употреба на наркотични вещества както във времето, така и на географски принцип.

„Insights 22: Assessing illicit drugs in wastewater“ можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.