2016-04-06 ДОКЛАД ЗА ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

През тази седмица излезе докладът на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Европол за пазарите на наркотици в Европейския съюз. В него се оценява, че всяка година европейците харчат не по-малко от 24 милиарда евро за незаконни наркотици. Докладът предоставя анализ на пазара на незаконни наркотични вещества в страните от Европейския съюз, като се описват тенденциите в процеса на предлагане на наркотици – от производство и трафикиране до маркетинг, дистрибуция и употреба. Заедно с това се анализират значителните разходи за обществото от наличието на пазари на наркотици, включително и тяхното въздействие върху бизнеса, държавните институции, общностите, семействата, гражданите и околната среда.

„2016 EU Drug Markets Report“ можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.