2016-05-31 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2016 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ

Европейският пазар на наркотици остава устойчив, заявиха от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманите (EMCDDA) днес при представянето в Лисабон на Европейския доклад за наркотиците 2016 г: тенденции и развития. В годишния си преглед агенцията обръща особено внимание на: рисковете за здравето от продукти с по-голяма сила на действие; продължаващата поява на нови вещества; и променящите се модели на употреба на наркотици. Тя също така изразява загриженост във връзка с увеличението на смъртните случаи в резултат на свръхдоза в някои държави и заплахите, произтичащи от пазарите на наркотици в интернет. „Този нов анализ подчертава необходимостта дневният ред на европейската политика в областта на наркотиците да обхване по-широк и по-комплексен набор от теми на политиката, отколкото в миналото“, се казва в доклада.

„Европейски доклад за наркотиците 2016 г. – Тенденции и развития“ можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.