2016-07-01 ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТТА НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 30.06 – 01.07.2016 г. в София се състоя дискусионен форум по случай 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на наркотици. На него бяха представени някои тенденции в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества, залегнали в Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2015 г., който се очаква да бъде одобрен на следващото заседание на Национален съвет по наркотичните вещества.

Презентация по темата можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.