2016-09-27 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОР GPS (2016)

На 19-20 септември 2016 г. в Лисабон, Португалия се проведе Редовната годишна експертна среща по ключовия индикатор „Разпространение и модели на употреба на наркотици сред общото население“. На срещата бяха представени най-новите данни относно разпространението на употребата на наркотици сред населението в различни европейски страни, както и данни за разпространението и проблемната употреба на наркотици в Австралия. Фокусът тази година беше методическото развитие на индикатора, използването на данни от него в съчетание с други инструменти свързани с мониторинг на употребата на психоактивни вещества, както и развитието на модула свързан със събирането на информация относно употреба на алкохол. Във втория ден от срещата беше проведена и паралелна сесия с експертите от ключовия индикатор „Проблемна употреба на наркотици“. В рамките на срещата на 20 септември беше представен и Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) за 2015 г. В България, докладът беше представен на 21 септември 2016 г.

Повече информация относно фокусът и програмата на Годишната експертна среща по индикатора „Разпространение и модели на употреба на наркотици сред общото население“ може да откриете на сайта на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании: http://www.emcdda.europa.eu/meetings/2016/gps

Повече данни от и Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)  за 2015 г. може да откриете на страницата на Проекта: http://www.espad.org/report/home

Представянето на данните за България във връзка с Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)  за 2015 г. може да откриете на нашата страница: http://nfp-drugs.bg/bg/?&itype=168&info=2602


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.