2017-06-07 ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2017 Г.: ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЯ

Увеличаващият се брой на смъртните случаи, причинени от свръхдоза наркотици, продължаващата достъпност на нови психоактивни вещества и нарастващата заплаха за здравето, която произтича от синтетичните опиоиди с голяма сила на действие, са някои от проблемите, които агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA) изтъкна при представянето на своя Европейски доклад за наркотиците, 2017 г.: Тенденции и развития.
В годишния преглед агенцията разглежда също следните проблеми: наличието на признаци за нарастване на достъпността на кокаина, развитията в политиките по отношение на канабиса и употребата на вещества сред учениците. Тъй като проблемите на Европа с наркотиците са във все по-голяма степен повлияни от процеси, които са международни по своя обхват, анализът обхваща по-широк глобален контекст.

Резюме на представянето на доклада

Европейски доклад за наркотиците 2017 г.: Тенденции и развития


За ситуацията в България вижте специалното издание на EMCDDA (на английски език):

Courtry Drug Report 2017 (Bulgaria)


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.