2017-06-12 XI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ

На 07-09 юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори на събитието бяха Секретариат на Национален съвет по наркотичните вещества и Национален център по наркомании, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Велико Търново и Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

По време на конференцията беше представена информация за тенденции в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества. Заедно с това беше очертана работата на Рехабилитационен център „Ка спорт“, София, както и дейността на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове в градовете Враца, Шумен, Търговище, Добрич, Ловеч и други.

Акцент в програмата беше поставен на необходимостта от въвеждане на критерии и показатели за оценяване на годишните доклади на превантивно-информационните центрове към общинските съвети по наркотичните вещества, както и на изработване на обща програма за действие на превантивно-информационните центрове в национален мащаб.

Актуални данни и тенденции в областта на наркотиците и наркоманиите


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.