2017-09-20 ПОКАНА

Във връзка с посещението в България на Директора на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании г-н Алексис Гусдийл, Национален център по наркомании кани заинтересуваните специалисти да присъстват на презентация на тема: „Актуалната ситуация в областта на наркотиците. Настоящи и бъдещи предизвикателства пред европейската и международната общност в областта на наркотиците“.

Презентацията ще бъде изнесена от г-н Алексис Гусдийл и д-р Румен Седефов на 25.09.2017 г. от 14:30 часа в Аулата на Национален център по обществено здраве и анализи на адрес: гр. София, бул. „Академик Иван Гешов“ № 15, приземен етаж (Център по хигиена).


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.