2017-12-15 NEWS - БРОЙ 2

От печат излезе новият брой на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS - Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба.

Основни теми на броя:

  • Нови психоактивни вещества в България през 2016 г. и началото на 2017 г.
  • Нарастване на случаите на изземвания на карфентанил в Европа.
  • Смъртни случаи, свързани с употреба на furanylfentanyl.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през 2016 г.

Брой 2 на NEWS може да видите тук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.