2018-04-27 ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ЛЕЧЕНИЕ И ПСИХОСОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМОСТТА КЪМ СТИМУЛАНТИ И НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Тя беше организирана от Национален център по наркомании и Български институт по зависимости.

Срещата бе открита от г-жа Светлана Йорданова, заместник-министър на здравеопазването, проф. д-р Вихра Миланова, Национален консултант по специалност „Психиатрия“, началник на клиника „Психиатрия“ – УМБАЛ „Александровска“, гр. София и д-р Пламен Попов – директор на Национален център по наркомании.

Заедно токсиколози, психиатри, психолози и други експерти обсъдиха проблемите в сферата на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Представени бяха успешни модели за повлияване на зависимо поведение към стимуланти.

Г-жа Марика Фери, Ръководител отдел „Подкрепа за практиката“, EMCDDA, направи кратък обзор на употребата на стимуланти в света и Европа и представи модели на лечебните подходи по въпросите на стимулантите. В края на експертната среща г-н Федон Калотеракис, вицепрезидент на „Кетеа”, представи световния и европейски опит по организацията на психосоциалната рехабилатация на зависимости към стимуланти. Срещата приключи с дискусии по обсъжданите въпроси.
 

Презентации от срещата


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.