2018-10-09 ОЦЕНКА НА РИСКА НА 2 НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

EMCDDA публикува доклади за оценка на риска на две нови психоактивни вещества: два синтетични опиоида: cyclopropylfentanyl и methoxyacetylfentanyl. Докладите представят резултатите излъчени от Научния комитет на EMCDDA, на 21 Март 2018 г. и във основа на тях на 27 септември 2018 г. Съветът реши, веществата да бъдат поставени под контрол сред държавите-членки.

Достъпни са следните нови публикации:

Доклад относно оценката на риска свързан N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide (cyclopropylfentanyl)

Cyclopropylfentanyl e включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.

Доклад относно оценката на риска свързан с 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide (methoxyacetylfentanyl)

Methoxyacetylfentanyl e включен в списък I на Конвенцията на ООН за наркотичните вещества от 1961 г. по препоръка на Световната здравна организация.

Общо EMCDDA е извършил 9 оценки на риска през 2017 г. (на acryloylfentanyl, furanylfentanyl, AB-CHMINACA, ADB-CHMINACA, 5F-MDMB-PINACA, CUMYL-4CN-BINACA, 4-fluoroisobutyrylfentanyl, tetrahydrofuranylfentanyl и carfentanil) и 2 през 2018 г. (на cyclopropylfentanyl и methoxyacetylfentanyl).

Всички публикации свързани с оценка на риска


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.