2019-03-29 ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2018 Г. НА НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ

Вече е наличен новият Годишен информационен бюлетин на Национален фокусен център за наркотици и наркомании.

В него може да намерите всички основни данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества в България, както и обществения отговор в страната.

За първи път се публикуват и данни за употребата на тютюн и алкохол, както сред общото население, така и сред специфични групи.

Бюлетинът може да видите тук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.