2019-04-05 100 ГОДИНИ КАТЕДРА ПО СЪДЕБНА МЕДИЦИНА И ДЕОНТОЛОГИЯ - СОФИЯ

На 05 април 2019 г. Катедра по съдебна медицина и деонтология към Медицински университет – София отбеляза своята 100 годишнина. Катедрата е създадена на 01.04.2019 г., като за неин ръководител е определен проф. д-р Атанас Теодоров-Балан. Проф. Теодоров е сред най-изтъкнатите лекари, създатели на българското здравеопазване и медицина.

Днес Катедра по съдебна медицина и деонтология е своеобразен център за усвояване на специализирани умения във всички нови направления в съдебномедицинската наука и практика. Това звено е единственото в България, което предлага възможността за извършване на цялата палитра от възможни съдебномедицински изследвания и експертизи на територията на страната.

През последните години Катедрата подпомага и събирането на информация за случаи на починали от или под въздействието на наркотици в България.

Честит празник!


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.