2020-04-15 МИНИ-ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА НАРКОТИЦИТЕ: COVID-19

Европейски мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) провежда проучване относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици, на вредите и на свързаните с тях услуги в Европейския съюз.

В проучването могат да участват лица, употребяващи наркотици на възраст 18 или повече години.

За достъп до проучването:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19 

От меню LANGUAGE е необходимо да бъде избран Български и да се даде съгласие за участие в проучването (отбелязване на ДА).

Събраната информация ще бъде използвана за бъдещите действия на Европейския съюз в отговор на COVID-19.

Проучването ще е активно до 31 май 2020 г.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.