2020-05-08 ЕВРОПЕЙСКИЯТ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2020 ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕЗ ЕСЕНТА

Европейският доклад за наркотиците 2020 г. на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) ще бъде представен през септември или октомври. От години това се случваше в началото на юни. Промяната се налага поради пандемията от COVID-19. Очаква се в новия доклад да бъде включена и част, посветена на ситуацията с новата зараза и промените, настъпили в областта на търсенето и предлагането на наркотици в следствие на наложените ограничения.

През последните две години в деня на представянето на доклада в Европа, в България той се представяше на заседание на Комисия по здравеопазването в Народното събрание.

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България 2020 г. се очаква също да бъде готов през есента, като той ще включва най-актуалната информация в тази област за нашата страна.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.