2020-11-12 ЕВРОПЕЙСКИ УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD)

На 12.11.2020 г. в БТА беше представен докладът с резултатите от Европейския училищен проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), реализиран през 2019 г. Проучването, осъществено в партньорство с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), се основава на представителни изследвания в 35 европейски държави, включително 25 страни-членки на ЕС.

Това е седмата вълна на събиране на данни, реализирана от проект ESPAD в Европа от 1995 г. насам. Общо 99 647 ученици са участвали в последната вълна на изследването, отговаряйки анонимно на стандартизиран въпросник. България се включва в изследването на втората вълна през 1999 г. и това позволява да се проследят тенденциите в нашата страна за 20-годишен период.

Докладът беше представен от водещия изследовател за ESPAD в България Анина Чилева (НЦОЗА) и Александър Панайотов, дс (нач. отдел "Национален фокусен център", НЦОЗА).
 

Прес съобщение

Доклад ESPAD 2019 (на английски език)

Пресконференция в БТА

Презентация на резултатите от ESPAD 2019


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.