2021-01-29 ПРОУЧВАНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2020 Г.

През 2020 г. с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании бяха проведени следните проучвания, свързани с употребата на психоактивни вещества в България:

  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население (на възраст 15-64 г.) в България.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в градовете Стара Загора и Плевен.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в градовете София, Пловдив, Кърджали и Шумен.

Подробна информация и анализите от проучванията може да намерите в секция Данни/Изследвания


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.