2021-04-29 ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2020 Г.

Вече е наличен Годишния информационен бюлетин на Национален фокусен център за наркотици и наркомании за 2020 г. 

В него може да намерите всички основни данни относно употребата на психоактивни вещества, както и информация за основните индикатори по отношение на намаляване на търсенето и предлагането на наркотици.

Годишен информационен бюлетин 2020 г.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.