2021-10-06 NEWS - БРОЙ 7

В брой 7 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS - Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества ще може да намерите следните теми:

  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в България през първата половина на 2021 г.
  • Нови психоактивни вещества, установени за първи път на територията на България през първата половина на 2021 г.
  • Ново психоактивно вещество, поставено под контрол в България през 2021 г.
  • Нови психоактивни вещества, идентифицирани в Европа през първата половина на 2021 г.
  • Нови психоактивни вещества под интензивен мониторинг от EMCDDA през 2021 г.
  • Под наблюдение: 5F-3,5-AB-PFUPPYCA.
  • Фалшифициране на нелегални опиоиди с нови бензодиазепини (познати като „бензо-допинг“) в Канада.
  • Таблетки „Tesla“ с високо съдържание на DOC (2,5-диметокси-4-хлорамфетамин) продавани като 2С-В в Нидерландия.
  • На фокус: Фенибут.
  • Световен доклад за наркотиците: новите психоактивни вещества в глобален мащаб; намаляване на синтетичните нови психоактивни вещества, иззети през последните години, успоредно с географските промени на пазарите.


Брой 7 на NEWS може да видите тук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.