Отчет за дейността на Национален фокусен център през 2011 г.

През 2011 г. Националният фокусен център за наркотици и наркомании работеше в състав от шест души, в т.ч. ръководител, четирима експерти и технически сътрудник. Екипът на НФЦ обхваща петима магистри по социални науки и студент пред завършване на бакалавърска програма. Средната брутна месечна заплата в звеното през 2011 г. беше 509,49 лв., над 180 лв. по-ниска от средната месечна в обществения сектор на здравеопазването и социалната работа в страната през 2011 г. (690,50 лв. – НСИ). При това тази разлика се е увеличила в сравнение с 2009 година от 160 на 180 лв., т.е. финансовото подценяване и екзистенциалните проблеми на работещите в НФЦ се задълбочават вместо да се решават. В допълнение - средната заплата в НФЦ е по-ниска от тази в другата дирекция в НЦН, което говори за политиката по заплащането, поддържана от ръководството на Националния център по наркомании. Ще припомним, че Националният фокусен център за наркотици и наркомании изпълнява високо отговорни, високо квалифицирани и много трудоемки задачи по представяне на България в Европейската мрежа за информация в областта на наркотиците и подобно равнище на заплащане на труда меко казано е шокиращо. При това положение фактът, че звеното започна и завърши годината в един и същи състав е очудващ и говори за моралната устойчивост на работещите в него въпреки обидното неглижиране на проблемите им от страна на компетентните институции.

Допълнително утежняващо въздействие върху дейността на Националния фокусен център за наркотици и наркомании през 2011 година оказа липсата на своевременното отпускане на средствата по линия на Националната стратегия за борба срещу наркотиците от страна на МЗ.

Подробен отчет за дейности на НФЦ.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.