ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ - 2010 г.

Всички заинтересовани лица и институции биха могли да свалят Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България - 2010, изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от практически всички институции, свързани с проблема, и приет от Националния съвет по наркотичните нещества на негово първо редовно заседание през 2011 г. оттук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.