ГОДИШЕН ДОКЛАД НА EMCDDA - 2016 г.

Рисковете за здравето от продукти с по-голяма сила на действие; продължаващата поява на нови вещества; променящите се модели на употреба на наркотици; увеличението на смъртните случаи в резултат на свръхдоза в някои държави и заплахите, произтичащи от пазарите на наркотици в интернет, са сред темите, засегнати в Европейския доклад за наркотиците на EMCDDA 2016: тенденции и развития.

Вариант на български можете да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.