ЕВРОПЕЙСKИ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕKТ ЗА АЛKОХОЛ И ДРУГИ HАРKОТИЦИ (ESPAD) 2015 г.

„Пушенето и употребата на алкохол след 15-16 годишните ученици в Европа показват признаци на намаляване, но се появяват опасения, свързани с нови наркотици и нови поведения на зависимост. Въпреки че общата употреба на наркотици в тази възрастова група показва тенденция към стабилизиране след нарастването в периода 1995 – 2003 г., нивото на употреба на психоактивни вещества сред младежите в Европа остава високо“. Това са част от изводите, представени в последния доклад на Европейския училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) 2015. Докладът, публикуван в сътрудничество с Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), се основава на европейско сравнително изследване, проведено през 2015 г. в 35 европейски страни, включително България и още 23 държави-членки на Европейски съюз.

Докладът на английски език може да изтеглите тук


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.