ГОДИШЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН 2020 г.

Изданието съдържа основни данни относно употребата, трафика и разпространението на наркотични вещества, както и обществения отговор в България.

Публикуваните данни са на база проучвания, проведени от НФЦ, както и информация, предоставена от държавни, общински, частни и неправителствени организации, работещи в областта на наркоманиите.

Информационният бюлетин е достъпен тук.


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.