2007-12-03 ГОДИШНА ЕКСПЕРТНА СРЕЩА ПО ИНДИКАТОРА "УМИРАНИЯ И СМЪРТНОСТ СРЕД НАРКОМАНИТЕ"

На 27 и 28 ноември 2007 г. в централата на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон се проведе Годишна експертна среща по индикатора “Умирания, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред наркоманите”. В нея взеха участие експерти от 30 страни. От българска страна  представители бяха Елена Георгиева, експерт “Международно сътрудничество” в НФЦ и д-р Елка Иванова, съдебен лекар в МБАЛ „Александровска”.

На срещата беше направен анализ на обстановката по този показател в сраните от Европа, Европейския съюз и Австралия. Уводният доклад беше представен от Хулиан Висенте.

Бяха засегнати различни аспекти на темата за смъртността сред наркоманите: токсикология, субституираща терапия и смъртност, начини за събиране на данни, методология на проучването и оценка на резултатите.

Част от срещата бяха и уъркшопите през втория ден, както и презентации на проучвания в различни европейски страни.  В заключение бяха направени планове за  бъдещи проучвания в тази насока.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.