2010-04-23 ПРЕЗ 2009 СА ОБЯВЕНИ 24 НОВИ ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА

(23.04.2010, Лисабон) За 2009 г. официално са докладвани рекорден брой нови вещества до Eвропейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите и Европол чрез Европейската система за ранно предупреждение (EWS) за нови психоактивни вещества.


Според доклад, публикуван днес, 24 нови психоактивни вещества са били официално уповестени за първи път пред двете  агенции през 2009 година. Това е най-големият брой вещества съобщавани в рамките на една година и почти два пъти повече от обявените  през 2008 г. (13). Всички нови вещества  са синтетични, в това число две вещества с лечебни свойства.
Пълният списък на новите вещества е приложен към доклада.

 EMCDDA–Europol 2009 annual report


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.