2011-05-31 ГОДИШНИЯТ ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – 2010 ВЕЧЕ Е ДОСТЪПЕН

Всички заинтересовани лица и институции биха могли да свалят Годишния доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България - 2010, изготвен от Националния фокусен център за наркотици и наркомании с помощта на десетки колеги и приятели от практически всички институции, свързани с проблема, и приет от Националния съвет по наркотичните нещества на негово първо редовно заседание през 2011 г. Ще намерите връзка към него в Подстраница DOWNLOADS.

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.