2011-09-26 ПРОВЕДЕНИ УЧЕНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ В ГРАДОВЕТЕ ТЪРГОВИЩЕ, ГАБРОВО И МОНТАНА

В периода април-май 2011 г. Общинските съвети по наркотични вещества в градовете Търговище, Габрово и Монтана, с методическата подкрепа на Национален фокусен център проведоха проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в посочените областни градове.

Целта на изследването е да подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми и явления.

Обработването на данните от проведените проучания се очаква да приключи до края на годината.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.