2011-10-10 ГОДИШЕН ДОКЛАД 2011: СЪСТОЯНИЕТО НА ПРОБЛЕМА С НАРКОТИЦИТЕ В ЕВРОПА

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) ще представи годишната си оценка на проблема с наркотиците в Европа в своя Годишен доклад 2011, който ще бъде публикуван на 15 ноември в Лисабон. Докладът, който е най-важната публикация на EMCDDA, представя най-новите данни и преглед на ситуацията с наркотиците в 27-те държави-членки на ЕС, Хърватия, Турция и Норвегия. Разгледани са основните предизвикателства, както и някои перспективни практики, прилагани понастоящем за справяне с проблемите с наркотиците. Където е възможно, данните за Европа са поставени в глобален контекст. Дата на публикуване: 15 ноември 2011 г., вторник Час: 10,00 западноевропейско време (Лисабон) (11,00 централноевропейско време) Място: Конферентен център, Cais do Sodré, 1249-289, Лисабон Годишният доклад е част от обширен информационен пакет, който ще бъде публикуван онлайн на 15 ноември — www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.