2012-05-31 ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ УЧИЛИЩЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ ЗА АЛКОХОЛ И ДРУГИ НАРКОТИЦИ (ESPAD).

Като цяло, употребата на незаконни наркотици сред 15-16-годишни ученици се стабилизира, според последното европейско проучване, публикувано днес от Европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD). Докладът, основаващ се на проучване от 2011 г. в 36 европейски държави, показва също намаляване на "епизодичните напивания" (пет или повече напитки по повод). Според авторите на доклада трябва да се обърне внимание на различията при резултатите в отделните страни, особено там, където се наблюдава повишаване употребата на канабис , тютюн и др.

В рамките на проекта ESPAD от 1995 г. се провеждат проучвания на всеки четири години. Последното (пето поредно) проучване обхваща на 100 000 ученици в 36 европейски държави.

Повече информация относно проучването може да получите на: http://www.emcdda.europa.eu/


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.