2012-11-27 ПЕТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО TDI

На 26 ноември 2012 г. в конферетна зала на хотел Сити Авеню се проведе V Национална експертна среща по индикатора "Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици" (TDI). В нея взеха участие сътрудници на Националната мониторингова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици от София, Пловдив, Враца, Русе, Ловеч и Кърджали. От Национален фокусен център за наркотици и наркомании водещи на събитието бяха Момчил Василев, Директор на НФЦ и Александър Панайотов, координатор на TDI за България.

На срещата бе представено актуалното състояние и развитие на индикатора, както и необходимите стъпки за актуализация на съдържанието на регистрационната форма на потърсилите лечение във връзка с употреба на наркотици, свързана с приемането на новия TDI протокол 3.0. Бе обърнато внимание и на проблемите и решенията за развитие на Интернет базираната електронна версия на системата за търсене на лечение.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.