2013-01-26 АНАЛИЗ НА ПОСЕЩАЕМОСТТА

Уважаеми посетители на нашия сайт, имаме удоволствието и самочувствието да обявим, че за близо шест години и половина от създаването му сайтът ни е бил посетен от близо 65 000 лица (три пъти повече посещения). През втората цяла година (2008) посетилите лица са били повече от два пъти повече от първата (2007), през третата (2009) – близо три пъти повече от първата, а през последната от периода (2012) – над четири пъти повече от първата. Тези данни сочат, че вървим по верен път и ни задължават да Ви благодарим за доверието и да продължаваме да усъвършенстваме нашия продукт. Работим в тази насока. Благодарим Ви още веднъж!

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.