2013-04-19 ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА СРЕД МАЛЦИНСТВЕНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ

Темата на най-новата публикация на ЕМЦНН е свързана с реализираните дейности в областта на превенцията на употребата на наркотици сред малцинствени етнически групи. Изданието съдържа резултати от проведено проучване по темата сред 29 европейски страни, реализирано чрез въпросник. Изданието е достъпно на:

http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/prevention-minority-ethnic-populations


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.