2013-10-11 РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКСПЕРТНАТА РАБОТНА ГРУПА КЪМ НФЦ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИЯ ИНДИКАТОР 'ПРОУЧВАНИЯ СРЕД ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ'

На 11 октомври 2013 г. в зала 2 на Национален център по наркомании се проведе Работна среша на експертната работна група към Национален фокусен център за развитие на ключовия индикатор „Разпространение и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население”. Участниците в групата бяха два типа – работещи на терен, имащи пряк контакт с употребяващи наркотични вещества и методолози (социолози) с опит при планирането и реализирането на различни видове социологически проучвания.

Акцент в срещата беше актуализирането на въпросника относно нагласите и употребата на наркотични вещества сред учениците от 7-12 клас.

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.