2014-07-04 IX РАБОТНА СРЕЩА ЗА РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На 04 юли 2014 г. в Национален център по наркомании се проведе IX Работна среща на експертната група към Национален фокусен център за развитие на Системата за ранно предупреждение. Участие взеха представители на Научно изследователски институт по криминалистика и криминология, МВР; Агенция „Митници“; Център по съдебна медицина и деонтология, Александровска болница; Превантивно-информационен център – София; Фондация „Инициатива за здраве“. В първата част от срещата бе обърнато внимание на: основни моменти и коментирани проблеми по време на последната Европейска експертна среща по Системата за ранно предупреждение, организирана от Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA); ситуацията в Европа по отношение на новите психоактивни вещества през 2013 г.; системата за ранно предупреждение в България. Във втората част на срещата г-н Момчил Василев, Директор на НФЦ, акцентира върху Предложение за Регламент на Европейския парламент и на съвета относно новите психоактивни вещества, както и заявената към момента позиция спрямо Предложението от страна на България. Подробно бе представен изготвения и публикуван от НФЦ онлайн-базиран каталог на всички нови психоактивни вещества, идентифицирани в България от 2007 г. насам. Всички участници в срещата се обединиха около идеята за създаване на онлайн платформа, в която всеки член на работната група да има възможност да публикува и да има достъп до актуална информация във връзка с нови психоактивни вещества.

София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.