2016-02-16 НОВ ДОКЛАД НА EMCDDA: ИНТЕРНЕТ И ПАЗАРИТЕ НА НАРКОТИЦИ

В поредицата Insights на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите излезе нов доклад на тема: „Интернет и пазарите на наркотици“. В публикацията се акцентира върху това как функционират онлайн пазарите на наркотици, какви технологии използват, как те се свързват с традиционните пазари на наркотици, как те могат да бъдат мониторирани и контролирани и др.

„Insights 21: The Internet and drug markets“ можете да изтеглите тук


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.