2016-09-26 НОВИ ДАННИ ПО ПРОЕКТ ESPAD

На 21 септември 2016 г. в Пресклуб на Българска телеграфна агенция беше представено изследването по Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD), проведено през 2015 г. в 35 европейски страни (24 от тях членки на Европейски съюз) сред 96 043 ученици, родени през 1999 г.
Данните бяха представени от Момчил Василев (директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании) и Анина Чилева (водещ координатор на изследването за България, Национален център по обществено здраве и анализи).

Резюме на изследването може да намерите тук

Презентация на Анина Чилева

Презентация на Момчил Василев


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.