2018-06-11 СЕМИНАР НА ТЕМА: „ПРОБЛЕМИ НА ЛЕЧЕНИЕ НА ВРЕДНАТА УПОТРЕБА И ЗАВИСИМОСТТА КЪМ СТИМУЛАНТИ“

На 6-ти и 7-ми юни 2018 г. в София се поведе двудневен семинар на тема: „Проблеми на лечение на вредната употреба и зависимостта към стимуланти “, организиран от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Национален център по наркомании.

Гости и участници на семинара бяха психиатри, психолози и други експерти в областта на наркотиците и наркоманиите, които обсъдиха ситуацията и предизвикателствата при лечение на стимуланти.

Специални гости на събитието бяха Лукас Визинг (EMCDDA), проф. д-р Геерт Дом (президент на Белгийската асоциация на психиатрите и EUFAS) и Питър Бланкен (старши научен изследовател, Холандия), които представиха кратък преглед на данни за употребата на стимуланти, решения в Европа и примери от практиката във връзка с употребяващите стимуланти, техния профил и лечение.

През втория ден от семинара беше организирана групова дискусия върху казуси на употреба на стимуланти с цел да се осмисли лечението на различни профили на употребяващите и да се обсъдят предизвикателства/възможности които трябва да се вземат под внимание. Дискутираха се теми, свързани с отразяването на съществуващите практики в България и предложения за точки за действие от всяка работна група.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.