2018-11-12 ХІІ-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕВЕНЦИЯТА НА УПОТРЕБАТА И ЗЛОУПОТРЕБАТА С НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

На 06-08 ноември 2018 г., в Общинския културен институт – "Красно село" - гр. София, се проведе ХІІ-та Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, в която участие взеха специалисти от общинските съвети по наркотични вещества и превантивно-информационните центрове (ПИЦ) от цялата страна.

Поздрави към участниците във форума поднесе зам.-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, която подчерта активната работа на Общински съвет по наркотични вещества към СО с председател д-р Веселин Милев през последните 3 години.

От името на Столична община зам-кметът на София Дончо Барбалов също поздрави участниците. Той отбеляза факта, че "Превантивно-информационният център към Столична община е разработил програми за превенция сред децата от прогимназията и гимназиалните класове, които ще се ползват и от другите им колеги в страната“, и подчерта, че „Обмяната на добър опит е от огромно значение за ефективността от тяхната дейност“.

 По време на събитието за обсъждане беше представен проект на Национална стратегия за борба с наркотиците, а на 07 и 08 ноември 2018 г., на специалистите от превантивно-информационните центрове беше проведено обучение за работа с Национални програми за превенция употребата на наркотични вещества 5-7 клас и 8-11 клас, които предстоят да стартират пилотно в училища на територията на страната.

В рамките на конференцията се проведе и обучение на експерти от ПИЦ в областта на проучванията и епидемиологичната информация. Беше представена дейността на Национален фокусен център за наркотици и наркомании и типовете проучвания, които са в основата на неговата работа. Предвижда се към всеки един ПИЦ да има експерт, който да подпомага дейността на НФЦ и във връзка с това през следващата година се планират специализирани обучения за обработка и анализ на данни от проведени местни проучвания.

Презентация от обучителния семинар на НФЦ


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.