2018-11-21 NEWS - БРОЙ 3

В брой 3 на изданието на Национален фокусен център за наркотици и наркомании NEWS - Информационен бюлетин за нови психоактивни вещества и нови начини на употреба ще може да намерите следните теми:

  • Основни данни за новите психоактивни вещества в България през 2017 г. и първата половина на 2018 г.
  • Употреба на нови психоактивни вещества в България през 2017 г.
  • Нарастване на изземванията на метоксиацетилфентанил и циклопропилфентанил.
  • Наличие на фентанили във фалшиви лекарства и кокаин.
  • Намаляване на риска от професионално излагане на фентанил.
  • Нови психоактивни вещества в Европа през 2017 г.

Брой 3 на NEWS може да видите тук.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.