2019-02-27 ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИТЕ И НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018 Г.

На свое първо редовно заседание, провело се на 26 февруари 2019 г. , Национален съвет по наркотичните вещества прие Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България за 2018 г.

Ежегодно докладът се подготвя от Национален фокусен център за наркотици и наркомании, като през 2018 г. неговото реализиране подпомогнаха повече от 100 партньори – министерства, ведомства, организации, центрове и експерти в областта на наркотиците и наркоманиите.

Докладът може да видите тук.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.