2020-01-10 ПРОУЧВАНИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ПРЕЗ 2019 Г.

През 2019 г. с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании бяха проведени следните проучвания, свързани с употребата на психоактивни вещества в България:

  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред лишените от свобода в България.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Бургас.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-11 клас) в град Видин.

Подробна информация и анализите от проучванията може да намерите в секция Данни/Проучвания


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.