Национален фокусен център за наркотици и наркомании

София 1431, бул. Акад. Иван Гешов №15, ет. 8, стая 20 и 22

Тел.: 02 831 30 79, 02 832 61 37

Официален сайт: www.nfp-drugs.bg
Е-mail: office@nfp-drugs.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.