ПРОУЧВАНЕ СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО НА ВЪЗРАСТ 15-64 ГОДИНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ШУМЕН 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. КЪРДЖАЛИ 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ПЛОВДИВ 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. СОФИЯ 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (5-7 КЛАС) В ГР. ПЛЕВЕН 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (5-7 КЛАС) В ГР. СТАРА ЗАГОРА 2020 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЛИШЕНИТЕ ОТ СВОБОДА В БЪЛГАРИЯ 2019 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (5-7 КЛАС) В ГР. БУРГАС 2019 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-11 КЛАС) В ГР. ВИДИН 2019 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД ДЕЦАТА/МЛАДЕЖИТЕ, НАСТАНЕНИ В ИНСТИТУЦИИ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД СТУДЕНТИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ВАРНА 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. БУРГАС 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ЛОВЕЧ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В СОФИЯ ОБЛАСТ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ХАСКОВО 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (8-12 КЛАС) В ГР. ЯМБОЛ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (5-7 КЛАС) В ГР. СОФИЯ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (5-7 КЛАС) В ГР. ПЛОВДИВ 2018 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ (20-34 Г.) 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (9-12 КЛАС) 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СЛИВЕН 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. РУСЕ 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. РАЗГРАД 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СТАРА ЗАГОРА 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. МОНТАНА 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. КЪРДЖАЛИ 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. ТЪРГОВИЩЕ 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СИЛИСТРА 2017 Г.


ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. ДОБРИЧ 2017 Г.


Изследване сред учениците в град Габрово – 2011 г.


Изследване сред учениците в град Кърджали – 2009 г.


Изследване сред учениците в град Перник - 2008 г.

В началото на 2008 г. се проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в град Перник.

Изследване сред учениците в град Шумен - 2007 г.

През 2007 г. се проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в град Шумен.

Профил на търсещите лечение във връзка с проблеми с наркотиците

Данните от проучването на търсенето на лечение в специализираните звена в София, Пловдив, Варна и Плевен през 2003 г. показват някои основни черти от груповия профил на една част от хората с проблемна употреба на наркотични вещества

Проблемна употреба на наркотици в България

Наличните данни и продължителните наблюдения показват, че в България най-проблемното вещество е хероинът (над 90 % от търсещите лечение в София го имат като основно вещество).

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.