Изследване сред учениците в град Габрово – 2011 г.

През 2011 г., със съдействието на Националния фокусен център за наркотици и наркомании, изследователски екип от Общински съвет по наркотични вещества (ОбСНВ) – гр. Габрово проведе изследване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи сред учениците в града. Целта на изследването е да подпомогне оформянето на адекватна картина на социално значими проблеми и явления и по-специално употребата на цигари, алкохол и други психоактивни вещества сред учениците, както и тяхното отношение и информираност относно наркоманиите.

Подробен анализ на данните от проучването.

Таблици с резултати от проучването.


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.