ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. ДОБРИЧ 2017 Г.

В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Добрич. То обхвана 1399 ученика от 14 училища (75 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр. Добрич посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (20.4%), а също и хашиш (5,7%), амфетамини (5,1%), кокаин (2,9%), метамфетамини (2,7%), като 2,8% са комбинирали две и повече вещества.

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са с употреба на канабис (9,3%), както и на хашиш (2,2%), амфетамини (2,1%), метамфетамини (1,4%), а 1,6% комбинират две и повече вещества.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,2%), амфетамини (0,4%), екстази и хероин (0,2%).

7,0% от учениците в гр. Добрич са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, а 2,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (9,5%), а също и на амфетамини (1,1%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Добрич започват да употребяват канабис (1,2%). 10,3% от учениците посочват, че някога в живота са употребили канабис в комбинация с алкохол, 6,1% – през последната една година, 1,1% – през последните 30 дни.

Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и таблетки (по 1,0%), а също и прах и таблетки (по 0,9). Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“ (3,9%), „за удоволствие“ (3,1%), „от скука“ и „да се откъснат от действителността“ (по 1,4%).

Според 9,1% от учениците в Добрич редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 15,7% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само около 2,0% от учениците определят редовната употреба на хероин и екстази като нерискова. 22,1% приемат пушенето на канабис, като при 5,6% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.