ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. СИЛИСТРА 2017 Г.

В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Силистра. То обхвана 1242 ученика от 10 училища (60 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр. Силистра посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (22,8%) и хашиш (9,3%), а също и амфетамини (4,7%), екстази (3,1%), кокаин (4,4 %) и метамфетамини (3,3%), като 2,6% са комбинирали две и повече вещества.

По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са с употреба на марихуана (10,4%), а също и с хашиш (3,3%), амфетамини (2,4%), метамфетамини (1,9%), а 1,3% комбинират две и повече вещества (1,6%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали марихуана (1,7%), амфетамини (0,6%), синтетични канабиноиди и анаболни стероиди (по 0,4%).

8,2% от учениците в гр. Силистра са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,7% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 0,7% – екстази, а 1,4% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (10,3%), а също на амфетамини (0,9%), на метамфетамини(0,4%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Силистра започват да употребяват канабис (3,1%), хероин и метадон (по 0,6% и 0,7% ), синтетични канабиноиди (Спайс и др.) – 0,6% 14,1% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,0% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 2,2% от учениците в гр. Силистра посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,1% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,6% от тях. Като причини за първа употреба, учениците от гр. Силистра най-често посочват „от любопитство“ (3,8%), „за удоволствие“ (3,2%), „от скука“ (2,6%).

Според 8,2% от учениците в Силистра редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 14,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само около 2,0% от учениците определят редовната употреба на хероин и екстази като нерискова. 21,8% приемат пушенето на канабис, като при 5,3% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.