ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. ТЪРГОВИЩЕ 2017 Г.

В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Търговище. То обхвана 1234 ученика от 9 училища (62 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр.Търговище посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (15,9%) и хашиш (8,5%), а също амфетамини (4,7%), кокаин (4,2%), синтетични канабиноиди(3,8%), анаболни стероиди (3,4%), като 3,4% са комбинирали две и повече вещества. По отношение на употребата през последните 30 дни, отново най-голям дял от учениците са с употреба на марихуана (9,2%), а също и хашиш (3,4%), амфетамини (1,5%), синтетични канабиноиди (1,6%) и кокаин (1,8%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,1%), амфетамини, кокаин и анаболни стероиди (по 0,3%), синтетични канабиноиди (0,5%), морфин, кодеин и др. опиати и хероин (по 0,4%).

3,6% от учениците в гр. Търговище са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 0,7% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 0,9% – хероин, а 0,6% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (6,6%), на амфетамини (1,3%), кокаин (1,2%), синтетични канабиноиди (0,7%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Търговище започват да употребяват канабис (1,9%), амфетамини и екстази (по 0,5%), метамфетамини (0,2%). 8,9% от учениците посочват, че някога в живота са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,0% – през последните 30 дни. Най-често тази комбинация са ползвали учениците от по-горните класове 11 и 12 клас.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 5,6% от учениците в гр. Търговище посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,6% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,7% от тях. Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“(3,3%), за удоволствие“ (2.8%), „от скука“ (2.0%).

Според 6,6% от учениците в Търговище редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,3% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само около 2,4% от учениците определят редовната употреба на хероин и екстази като нерискова. 13,1% приемат пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.