ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ (9-12 КЛАС) В ГР. КЪРДЖАЛИ 2017 Г.

В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Национално представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Кърджали. То обхвана 906 ученика от 10 училища (55 паралелки) на територията на града.

Най-голям дял от учениците в гр. Кърджали посочват, че някога в живота си са употребявали марихуана (9,8%), а също хашиш и амфетамини (4,5%), кокаин (4,2%), хероин и екстази (по 4,0%). По отношение на употребата през последните 30 дни, най-голям дял от учениците са посочили, че са употребили марихуана (4,3%), амфетамини (2,8%), хероин (2,5%), кокаин (2,4%), метадон, морфин и др.опиати (по 2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,3%), синтетични канабиноиди, попърс и анаболни стероиди (0,8%).

3,2% от учениците в гр. Кърджали са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,5% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили попърс, 1,3% – амфетамини, 1,1% – екстази.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, изпъква употребата на канабис (2,4%), а също и на амфетамини (1,3%), екстази, „дишане“ на лепила, бронз и др. (по 0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в гр. Кърджали започват да употребяват метадон ( 1,2%), хероин (по 1,1%), морфин и др. опиати (1,0%). 6,7% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,2% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,2% от учениците в Кърджали посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,7% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,4% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене (5,6%), прах (4,3%),таблетки (2,8%), кристали (2,4%). Като причини за първа употреба, учениците най-често посочват „от любопитство“ и „за удоволствие“ (по 4,0%), а „от скука“ (2,6%).

Според 4,5% от учениците в Кърджали, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,1% от учениците определят редовната употреба на екстази като нерискова. 14,7% приемат пушенето на канабис, като при 4,7% това се отнася независимо от количеството.

Подробен анализ от проучването вижте тук:


София 1303, ул. Пиротска 117

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1303, ул. Пиротска 117

Директор / Секретар: 02/ 831 90 15
централа: 02/ 832 61 36
факс: 02/ 832 10 47
www.ncn-bg.org
e-mail: office@ncn-bg.org ; ncn@infotel.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.